Savjetovanje
(consulting) i edukacija

Savjetovanje i edukacije popularno nazivamo IEZ odnosno
Interaktivna Edukacija na Zahtjev koja kombinira teoriju sa praktičnim primjerima klijenta.

Savjetodavne usluge u Optimizacija doo

Optimizacija d.o.o. predstavlja vrhunsku savjetodavnu uslugu namijenjenu klijentima koji teže izvrsnosti u svim segmentima poslovanja.

Cilj našeg consultinga je pružiti strateške uvide i rješenja koja će pomoći klijentima na više nivoa kroz unaprijeđenje internih procesa, stvaranja sinergije među odjelima, te osigurati koherentnost u planiranju i optimizaciji marketinških aktivnosti. Svaka naša intervencija prilagođava se jedinstvenim potrebama i izazovima s kojima se klijent susreće.

Na čelu našeg tima nalazi se g. Beširević Mirsad, čija akademska pozadina i impresivnih 20 godina iskustva u strateškom menadžmentu, marketingu i prodaji garantiraju kvalitetu i ekspertizu. Njegovo bogato iskustvo i duboko razumijevanje ključnih poslovnih oblasti instrumentalni su u integraciji novih procesa unutar postojećih sistema.

Neke od naših savjetodavnih usluga u digitalnom makretingu i online poslovanju su:

  • Strateško planiranje digitalnog marketinga

  • Optimizacija komunikacijskih kanala u digitalnom marketingu

  • Analiza podataka u digitalnom svijetu

  • Storytelling – kako kreirati vrijedan sadržaj

  • Digitalna transformacija marketinga i integracija sa ciljevima kompanije

  • Optimizacija korisničkog iskustva i procesa konverzija

Šta je Interaktivna edukacija na zahtjev (IEZ) i kome je namijenjena?

Naš koncept edukacije predstavlja specijaliziranu i dinamičnu edukativnu uslugu koja se oblikuje prema specifičnim potrebama i zahtjevima, a kombinira teoriju sa praktičnom primjenom na stvarim primjerima klijenta.

Edukacija je namijenjena prvenstveno klijentima koji tek razvijaju ili integrišu digitalne kanale marketinga unutar kompanije, kompanijama koje žele da optimiziraju procese, troškove i sinhronizuju sve kanale marketing komunikacije, te klijentima koji žele da unaprijede svoj marketing.

Fokus naših edukacija je na osnaživanju kapaciteta klijenta za proaktivno strateško razmišljanje, kreiranju strategija i planova kako strategije provesti u djelo, uspostavljanja efikasnih sistema za praćenje uspješnosti strategije i planiranih aktivnosti i precizno izvještavanje rezultata.

Imate nekih otvorenih pitanja? Možda imamo prave odgovore za Vas!

Zakažite besplatan termin konsultacija sada!

Kontakt

Adresa:

OPTIMIZACIJA doo
Maglajska 1
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387 63 289 610
Opšta pitanja: info@optimizacija.ba
Podrška: support@optimizacija.ba
Marketing: marketing@optimizacija.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 17:00

Ostale naše usluge:

SEO optimizacija

SEO optimizacija

SEO strategija

SEO strategija

SEO strategija

SEO analiza

Google business profile

Google Business Profile

SEM

SEM – Search Engine Marketing

Google Ads

Google Ads

Optimizacija digitalnog marketinga

Optimizacija digitalnog marketinga

Izrada web shopova i web stranica

Izrada web stranica i shopova –Izrada web stranica i shopova –

Migracija web stranica ili web shopova

Migracija web stranica ili web shopova