SEO Analiza
– Ključ za bolje pozicioniranje i veći organski promet

SEO analiza, ili kako je još zovemo SEO audit, je ključni element razumijevanja stanja u kojem se web sajt ili web shop nalaze. Ovim procesom utvrđujemo nekoliko ključnih elemenata: On-site i tehničko stanje web projekta, Off-site situacije, stanje u odnosu na online tržišta, stanje u odnosu na online konkurenciju i konačno stanje u odnosu na korisničko iskustvo.

SEO analiza je prvi korak da bi ste postigli željene rezultate u online poslovanju, naša zvijezda vodilja u kreiranju jedinstvenih SEO strategija i osnova za mjerenje uspješnosti svih rezultata koje smo napravili.

Šta SEO Analiza radi za Vas?

SEO analiza se odnosi na proces analize različitih aspekata web stranice kako bi se utvrdila područja u kojima se ona može poboljšati radi bolje vidljivosti i rangiranje na Google-u.

Ovo uključuje ispitivanje različitih tehničkih faktora na stranici i van stranice, ili kako mi u Optimizacija doo volimo reći ispitivanje prisutnosti Google ranking faktora (On-site i Off-site), tehničke ispravnosti na web stranici i prostora za njihovo unapređenje.

SEO analiza vam pomaže da shvatite kako Vaša web stranica radi u smislu optimizacije za pretraživače, ali ujedno kako radi za kupce i posjetitelje, i pruža Vam korisne preporuke za poboljšanje. Ona Vam omogućava da preuzmete kontrolu nad vidljivošću Vaše web stranice na Google-u pretrazivaču.

Izradom SEO analize mi utvrđujemo trenutne performance Vaše web stranice, identificiramo područja koja se trebaju poboljšati i razviti sveobuhvatne prijedloge strategije tehničkih izmjena za poboljšanje rangiranja na pretraživačima, a sa ciljem da Vaš web projekt počne privlačiti veći broj posjeta i prometa.
Analiza je jedan od dijelova SEO optimizacije.

Optimizacija doo - Sarajevo - AI generisana fotografija - ilustranicja covjeka i robota za optimizacija.ba

Treba li Vam pomoć sa SEO analizom?

Zašto izabrati Optimizacija doo za izradu Vaše analize?

SEO analiza u Optimizacija doo predstavlja proces utvrđivanja da li je web stranica u zatečenom stanju optimizirana za Google na osnovu analize podataka. Testirajući i analizirajući web stranicu možemo utvrditi potencijale za poboljšavanje i unapređenje elemenata web stranice u cilju njene bolje izvedbe i njenog rankiranja na Google-u.

Osim alata koje koristimo (Screaming Frog SEO Spider, AHREFs i drugih) poželjno je da nam klijent omogući i pristup do Google analytics i Google Search Console kako bi analiza bila potpunija i kvalitetnija. Ukoliko klijent nema kreirane račune za Google alate analiza se može uraditi i bez njih.

Nakon analize zatečenog stanja kreira se izvještajni dokumenti “SEO analiza”, jedinstveni za zatečenu situaciju u kojoj se web stranica nalazi. Ovi dokumenti dolazi sa nizom prijedloga kako izvršiti poboljšanja i unapređenja na web stranici, a u cilju dobijenja viših pozicija na Google-u za relevantne ključne riječi.

SEO analiza omogućava unapređenje web stranice koje, za krajnji cilj, ima povećanje broja posjeta i konverzija na Vašoj web stranici.

Tokom procesa izrade SEO analize analiziramo i testiramo Vaš web sajt i tako prikupljamo potrebne informacije kako bismo prikazali utvrđeno stanje koje Vam omogućava da:

  • Ukoliko se utvrde tehnički nedostatci na web stranici vrlo lako se naprave te izmjene koje će poboljšati vidljivost web stranice na Google.

  • Napravite efikasniju SEO strategiju koja ima za cilj da poboljšava vidljivost, povećava broj posjeta i povećava konverzije na web stranici.
  • Izmjenama u skladu sa dostavljenim dokumentom olakšava Google-u da lakše indeksira i razumije Vašu web stranicu.
  • Omogući bolje korisničko iskustvo za posjetioce Vaše web stranice.
  • Ponudi rješenja za poboljašanje u skladu sa Vašom ciljanom publikom.

Optimizacija doo može za klijenta napraviti potrebna unapređenja na web stranicama koje su urađene u WordPress-u ili može za klijenta preuzeti ulogu vođe projekta i direktno komunicirati sa programerima/web dizajnerima kako bi obezbijedila da svi elementi iz SEO analize budu izvršeni i unaprijeđeni u skladu sa preporukama.

Primjer SEO analize iz prakse

Analiza rađena na dan 28. 5. 2023 godine

Na zahtjev klijenta smo uradili SEO analizu za posebno prilagođeni web shop (customized web shop) koji ima preko 2000 artikala.

Izrada same SEO analize je trajala par dana u kojoj smo:

  1. Analizirali tehničku ispravnost web shopa
  2. Mjerili ranking faktore vidljivosti web shopa na Google-u, kako one na web stranici (On-site) tako i one izvan nje (Off-site),
  3. Analizu sadržaja i
  4. Analizu ključnih riječi.

Na kraju smo kreirali dokument SEO analize i isporučili zatečeno stanje na dan 28. 5. 2023 godine. Klijentu smo predstavili zatečeno stanje i preporuke koje smo naveli u priloženom dokumentu 31. 5. 2023 godine i na taj način predali završen projekt.

Klijent je sa svojim timom programera nastavio samostalno da radi u skladu sa našim preporukama.

Ispod vidite grafikon trenutnog stanja organskog prometa web shopa na dan 21. 9. 2023 godine, iz grafikona je vidljivo da je klijent za samo 4 mjeseca prateći upute koje smo im dostavili povećao promet, tj. organski broj posjeta, na svojem web shopu za više od trinaest puta. Pošto je organski promet u maju 2023. godine bio izuzetno loš, naša procjena je bila da će promet na web shopu iz organskih posjeta rasti puno više od ovog.

Grafikon trenutnog stanja organskog prometa web shopa

Naš posao za klijenta je završen sa izradom SEO analize, ali procjena nam je da otprilike 40% svih preporuka je implementirano na web shop, i da potencijal rasta organskog prometa nije ni blizu onog što bi naš tim profesionalaca mogao napraviti da smo vodili ovaj projekt od SEO analize do implementacije predloženih izmjena na web shopu.

Kontakt

Adresa:

OPTIMIZACIJA doo
Maglajska 1
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387 63 289 610
Opšta pitanja: info@optimizacija.ba
Podrška: support@optimizacija.ba
Marketing: marketing@optimizacija.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 17:00

Ostale naše usluge:

SEO optimizacija

SEO optimizacija

SEO strategija

SEO strategija

Google business profile

Google Business Profile

SEM

SEM
– Search Engine Marketing

Google Ads

Google Ads
– Oglašavanje na Google-u

Optimizacija digitalnog marketinga

Optimizacija digitalnog marketinga

Izrada web shopova i web stranica

Izrada web stranica i shopova –Izrada web stranica i shopova –

Migracija web stranica ili web shopova

Migracija web stranica ili web shopova

SEO Analiza

Savjetovanje (consulting) i edukacija