SEO Strategija
kao ključ uspjeha web projekta

SEO strategija predstavlja niz planiranih aktivnosti koje se provode kako bi se poboljšala vidljivost web shopa ili web stranice na Google-u, ali i drugim tražilicama.

Zato da bismo uspjeli da naš web shop ili naša web stranica bude vidljiva među milijardama drugih, ključni sastojak dugoročnog uspjeha web projekta jeste dobro osmišljena i pripremljena SEO strategija koja se može realizirati

Ciljevi SEO strategije

SEO strategija ima za cilj kreirati, na osnovu analiza i podataka, načine kako da ostvare visoke pozicije na rezultatima pretraživanja za ključne riječi i fraze koje su relevantne za web stranicu odnosno Vaše online poslovanje.

Nama u Optimizacija doo izrada SEO strategije za klijenta prethodi proces izrade analiza koje daju jasan pogled na:

 • stanje online tržišta,
 • stanje online konkurencije,
 • online trendove za relevantne ključne riječi,
 • SEO analiza trenutnog stanja klijenta (za one koji već imaju web shop ili web stranicu)
 • analizu zatečenog online marketing mixa klijenta naspram konkurencije.

Nakon svih provedenih analiza tim Optimizacija doo izrađuje i prezentira klijentu SEO strategiju koja se temelji na realizaciji iste kroz vremenski period od 6 do 12 mjeseci.
Optimizacija doo nudi usluge SEO strategije samo kompanijama koje žele da za njih uradimo i plan realizacije i provedbu plana realizacije SEO strategije. Na taj načim možemo dati garanciju na očekivane rezultate u skladu sa ciljevima klijenta i SEO strategije. Svaki projekt koji radimo za klijenta posmatramo kao da je naš vlastiti, jer uspjeh klijenta kojem doprinosimo svojim znanjem i iskustvom nam je prioritet.

SEO Strategija po mjeri klijenta sa Optimizacija doo

Pretraživači su glavni izvor prometa web stranica i web shopova, zato je vidljivost na njima primarni cilj. Optimizacija doo za svoje klijente kreira SEO strategije koje omogućavaju ispunjavanje sljedećih ciljeva:

 • Poboljšava vidljivost web shopa i rankiranje na ključne riječi

  Ono što je lokacija za fizičku trgovinu i ured to je rank na Google-u za web shop i web stranicu. SEO strategija omogućava klijetu da poveća svoju vidljivost i bolji rank na Google-u kako bi privukao veći broj posjeta iz organskog prometa na svoju lokaciju. Veći broj posjeta automatski znači da jačate svoj brend online i pravite veću konverziju na web stranici.

 • Privlači ciljanu publiku

  Dobra SEO strategija se bavi, osim kvantiteta tj. povećanja broja organskih posjeta na web lokaciju, povećanjem kvaliteta tih posjeta, odnosno onih posjetitelja koji su zainteresirani za sadržaje na web lokaciji. Ovo se postiže pažljivo kreiranom strategijom ključnih riječi i sadržaja. Ovaj dio SEO strategije je toliko bitan da je u projektima koje vodi Optimizacija doo stalno predmet praćenja i analize kao i unapređenja ukoliko to promjene u online okruženju zahtijevaju.

 • Povećava autoritet web projekta

  Izgradnja kvalitetnih povratnih veza (backlinkova) koje omogućavaju vrijednost i relevantnost sadržaja na web lokaciji je jedan od ciljeva koje su sastavni dio SEO strategije kreirane u Optimizacija doo. Povećanjem broja kvalitetnih veza povećavamo autoritet web projekta za tražilice, ali naše SEO strategije nikad nisu kreirane isključivo oko backlinkova. Naše SEO strategije povećavaju autoritet web stranice i na druge načine koje prave izvrsnu sinergiju sa backlinkovima.

 • Dugoročni rezultati kvalitetne SEO strategije

  Proces provedbe SEO strategije je dugoročna investicija koja donosi dugotrajne rezultate. Mi u Optimizacija doo SEO strategije volimo da provodimo vrijeme na projektu klijenta, jer tako možemo garantovati da je ona provedena pravilno i da će isporučiti rezultate povećanja organske posjete i vidljivosti na webu. Osim što pratimo razultate za klijenta vodimo brigu da se sve aktivnosti dešavaju u skladu sa planiranim troškovima – optimizacija i praćenje cijelog prijekta.

 • SEO strategija omogućava optimizaciju troškova uloženih u SEO

  Optimizacija doo za klijenta kroz SEO strategiju vrši i optimizaciju ulaganja u cijeli proces. Naš plan realizacije predstavlja i planirane budžete unutar koji će se aktivnosti koje provodimo kretati, planovi i troškovi su kreirani u skladu sa klijentovim budžetom. Jako nam je stalo da transparentnost troškova bude snaga saradnje sa klijentom. Zato sve troškove vezano uz realizaciju SEO strategije cijelim procesom klijent transparentno može da vidi bez da treba posebne izvještaje o tom.

Proces kreiranja i implementacije SEO strategije sa Optimizacija doo

Gore navedenih 5 ciljeva SEO strategije za naše klijente realizujemo sa procesom koji zovemo 6 koraka uspješne realizacije SEO strategije koji uključuje prisustvo klijenta kao sastavnog elementa za donošenje odluka u ovom procesu.

Ovaj proces smo kreirali na osnovu pristupa usmjerenog na rezultate klijenta, a on se sastoji od sljedećih koraka:

 • 1

  Identifikacija klijentovih ciljeva i planirani budžet za SEO

  Prvi korak uspješnog projekta je da razumijemo ciljeve koje klijent želi da postigne sa njim, te da nam da okviran budžet za realizaciju. Ovaj osnovni korak čini proces transparentan, i naš je posao da ispitamo da li je to moguće provesti. Naš zadatak nije da sudimo o tome već da pronađemo optimalan način realizacije i kreiramo SEO strategiju koja će to omogućiti.

 • 2

  Prikupljanje i analiza podataka

  Ključ uspjeha SEO strategija koje Optimizacija doo vodi su jasni i mjerljivi podaci, koji su u isto vrijeme transparentni prema klijentu. Ovo je tajni sastojak uspjeha koji omogućava klijentu da jasno razumije kako zatečeno stanje utiče na njegov web projekt, sa druge strane ovi podaci daju nam jasnu viziju kako da planiranim aktivnostima postignemo ciljeve koje klijent ima.
  Zato u ovom koraku pristupamo prikupljanju informacija, a neke od njih su:

  • Analiza ključnih riječi
  • SEO analiza
  • Analiza analitike web lokacije
  • Analiza konkurencije
  • Analiza trendova, i druge.

  Podaci koje prikupimo su ključni sastojak kreiranja SEO strategije i plana aktivnosti za razvoj klijentovog web projekta.

 • 3

  Kreiranje SEO strategije i prezentacija klijentu

  Svaka SEO strategija koju Optimizacija doo kreira za klijenta je unikatna i primjenjiva na situaciju u kojoj se web projekt nalazi u momentu vršenja analiza i kreiranja strategije. Stoga je direktna uključenost klijenta i osoba sa kojima surađujemo neophodna kako bi smo imali potvrdu da su svi u procesu upoznati sa rezultatima analiza i trenutnog stanja online tržišta i klijentovog web projekta. Sa druge strane smo sigurni da svi razumiju način na koji će web projekt uspjeti, aktivnosti koje ćemo raditi i konačno troškove koje možemo očekivati u tom procesu.
  Nakon potvrde sa klijentom pristupamo realizaciji plana.

 • 4

  Realizacija planiranih aktivnosti i izvršenje SEO strategije

  Plan aktivnosti da bismo uspjeli sa SEO strategijom podrazumijeva definiranje rokova za pojedine aktivnosti i planirane troškove koje klijent može očekivati u njihovoj realizaciji. Za klijenta provodimo kompletan niz aktivnosti, a paralelno vršimo i monitoring uspjeha tih aktivnosti te predlažemo određene modifikacije ako je to potrebno. Ove modifikacije su uvijek bazirane na promjeni faktora koji nisu pod kontrolom Optimizacija doo, a koje utiču na uspjeh cijele SEO strategije.

 • 5

  Praćenje rezultata

  Praćenje rezultata u SEO je mjerljivo u realnim vremenskim periodima. Optimizacija doo u dogovoru sa klijentom kreira set parametara za praćenje u skladu sa ciljevima i potrebama klijenta.
  Ovo je proces koji je neophodan da bismo mogli raditi zajedničko praćenje rezultata. Najčešće set mjera za praćenje i izvještavanje je definisan kroz prvi korak sa klijentom, a to su njegovi ciljevi.
  Potrebno je napomenuti da tokom realizacije plana može doći do određenih promjena koje mogu uticati na predloženu SEO strategiju i plan aktivnosti. Naš agilan pristup omogućava prilagođavanje SEO strategije ili predloženih aktivnosti veoma brzo bez da ugrožavamo krajnje zacrtane ciljeve cijelog projekta.

 • 6

  Izvještavanje

  Optimizacija doo svojim klijentima transparentno komunicira rezultate realizacije aktivnosti na periodičnom nivou u dogovoru sa klijentom. Ovo izvještavanje ima za cilj da svi u procesu razumijemo efekte posla kojeg smo napravili u prethodnom periodu, ali i da bismo utvrdili proces napretka prema krajnjim ciljevima koje je klijent postavio. Periodično izvještavanje (kvartalno, polugodišnje i godišnje) se vrši sa klijentom u vidi prezentacije rezultata i razumijevanja procesa koji su realizirani ili su u procesu realizacije i efekata koje su oni napravili. Za nas u Optimizacija doo, transapretnost podataka i izvještaja je ključna za uspjeh projekta.

Kome je namijenjena, a kome neophodna SEO strategija?

Ako ste još uvijek nesigurni da li je SEO stretegija ključni element za uspjeh Vašeg web projekta pročitajte kome je ona neophodna:

 • ukoliko imate web shop ili web stranicu i niste zadovoljni sa rezultatima koje ona pravi (ne rankirate dobro, ne rankirate na prave ključne riječi, nemate dovoljan broj posjeta i slično)
 • zadovoljni ste rezultatima web projekta, ali niste zadovoljni sa vidljivošću Vašeg brenda na internetu, web lokacija ne gradi prepoznatljiv brend je prvi znak nedostatka strateškog pristupa u web projektu,
 • zadovoljni ste brojem posjeta, ali konverzije koje web mjesto pravi nije zadovoljavajući, vrijeme je da se počnete strateški pozicionirati,
 • stalno radite na Vašoj web lokaciji izmjene i dopune, ali ne vidite jasno mjerljive rezultate i povrate na ta ulaganja vremena i novaca,
 • konkurencija Vas prestiže i niste sigurni šta uraditi sa web projektom da biste održali svoje pozicije u SERP-u
 • donijeli ste važnu odluku da je online prodaja sljedeća stepenica razvoja Vaše kompanije.

Ovo su samo neki od primjera u kojima biste mogli prepoznati da je vrijeme da nas kontaktirate!

Mi smo tim profesionalaca koji će Vam pomoći da preuzmete potpunu kontrolu nad Vašom vidljivošću na Google-u. SEO strategije koje implementiramo prave da Vaša web lokacija bude relevantna, da olakšamo pretraživačima čitanje iste, da omogućimo pretraživačima kategorizaciju i stavljanje Vaše poruke na pravo mjesto u ranku, da dovedemo prave posjetioce koje možete konvertovati u krajnje kupce i korisnike.

Case study: primjer SEO strategije u praksi

Za klijenta smo radili na izradi SEO strategije za tržište Njemačke, ali i provedbu plana kao i izradu web shop-a.

Nakon analiza i kreirane SEO strategije, klijentu smo uradili prezentaciju i predstavili plan kako ćemo realizirati pojedine aktivnosti.

Web shop je pušten zvanično live krajem decembra 2022. godine. Već u januaru 2023. godine smo imali prve signale organskih posjeta sa Google-a.

Za klijenta smo paralelno vodili SEO optimizaciju i Google Ads kampanje, gdje su obje aktivnosti bile dio strategije online poslovanja. Krajem maja 2023 godine tj. pred početak sezone za klijentove proizvode, sa porastom organskih posjeta ali i onih iz PPC kampanja preko Google Ads, klijent nam je tražio da stanemo sa svim planiranim aktivnostima jer kako nam je objasnio tehnički nije mogao da odgovori na sve zahtjeve i upite koji su pristizali preko web lokacije. Pošto je roba koja se prodaje na web shopu veće vrijednosti njihovi kupci su tražili direktnu interakciju sa osobljem kompanije po pogledu narudžbi, a veći dio narudžbi je pristizao u B2B kanalu poslovanja.

Međutim dobre SEO strategije, analize te dobro kreiran početni sadržaj kao i unapređenja koja smo napravili u prvim mjesecima je dovelo da organski promet na web shopu koji i danas raste kako to možete vidjeti na grafikonu ispod.

Case study: primjer SEO strategije u praksi

Iako broj posjeta iz organskog prometa izgleda jako mali za Njemačko tržište, konverzija na ovom sajtu je izuzetno visoka.

Praćenje metrike preko Google Tag managera nam jasno pokazuje broj telefonskih poziva i broj poslanih upita preko kontakt forme, što je iz ugla ispunjenja ciljeva koji su bili stavljeni pred SEO uspješno realizirano.

Kontakt

Adresa:

OPTIMIZACIJA doo
Maglajska 1
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387 63 289 610
E-mail: info@optimizacija.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 17:00

Ostale naše usluge:

SEO optimizacija

SEO optimizacija

SEO Analiza

SEO Analiza

Google my business

Google Business Profile

SEO strategija

SEM – Search Engine Marketing

Google Ads

Google Ads

Optimizacija digitalnog marketinga

Optimizacija digitalnog marketinga

Izrada web shopova i web stranica

Izrada web shopova i web stranica

Migracija web stranica ili web shopova

Migracija web stranica ili web shopova

SEO Analiza

Savjetovanje (consulting) i edukacija