SEM – Search Engine Marketing:
Put do uspjeha u online poslovanju

SEM, Search Engine Marketing, je marketing metoda koja omogućuje sve oblike promocije i privlačenja posjetilaca na web lokaciju sa ciljem ostvarivanja njihove interakcije sa kompanijom, brendom ili proizvodom/uslugom.

SEM ili Search Engine Marketing, odnosno marketing na pretraživačima je postao nezaobilazan alat za svaku kompaniju koja želi da radi online biznis. SEM podrazumijeva kombinacije različitih strateških taktika kako bi se povećala vidljivost brenda i ostvarila bolja konverzija, te taktike kombinuju plaćeno oglašavanje na pretraživačima i SEO optimizacije, sastavni dio SEM-a je i analitika i izvještavanje.

Search engine marketing je usmjeren na ostvarivanje marketinških ciljeva, bilo da se radi o povećanju saobraćaja na web sajtu, povećanju povrata na investiciju ili generisanju leadova.

Ukoliko želite da saznate više o SEM nastavite sa čitanjem ili iskoristite pola sata besplatnih konsultacija.

Strategija i ključne komponente SEM-a

Kompleksnost upravljanja Search Engine Marketingom ogleda se u dobrom planiranju korištenja search engine marketing metoda kako bi smo postigli ciljane rezultate i optimiziranja troškova. Da bi smo to postigli mi u Optimizacija doo koristimo u SEM-u:

SEO optimizaciju kao metodu za postizanje dugoročnih ciljeva i

Plaćene oglase na pretraživačima za realizaciju kratkoročnih i srednjeročnih ciljeva,

Analitika i izvještavanje kao dio praćenja uspješnosti SEM-a.

U Optimizacija doo SEM-u pristupamo sa nivoa definisanja strategije definišući plan aktivnosti potrebnih da bi smo ostvarili željene ciljeve koristeći neke od prednosti njegovih prednosti:

  • Ciljana vidljivost, kao jedan od najvećih prednosti SEM-a omogućava Vašem brendu da se pojavi pravim ljudima u pravo vrijeme i tako poveća broj konverzija.

  • Kontinuiran rast, gdje kombinacijom plaćenih oglasa na pretraživačima i optimizacijom za pretraživače (SEO) postižemo brze rezultate i dugoročnu izgradnju i pozicioniranje web sajta.

  • Fleksibilnost i prilagodljivost donosi prednosti poslovanja u skladu sa promjenama sa tržišnim uslovima, konkurenciji ili ciljevima Vaše kompanije.

  • Praćenje i analiza performansi SEM-a uključuje metrike uspjeha u samom procesu realizacije i pomaže kod donošenja odluka i prilagodbi kako bi se povećala njegova uspješnost.

  • Povećanje autoriteta i kredibiliteta Vašeg brenda sa dobrom SEM strategijom i njenom izvedbom često puta je ključni element uspjeha u online poslovanju.

  • Kontrola budžeta je moguće provesti na nivou kampanje ili vremenskih perioda, upravljanje troškovima je ključni element za uspješno poslovanje u cjelini ali i osnovna karakteristika vrhunski kreiranih SEM strategija.

  • Integracija SEM-a sa marketing strategijama i drugim marketing kanalima. Optimizacija doo radimo na razvoju Organic Search Optimisation koji uključuje integraciju SEM-a sa drugim marketing tehnikama i metodama, više o tome uskoro.

Mjerenje uspješnosti SEM-a

Mi volimo reći da je prvi i osnovni cilj uspješnog marketinga na pretraživačima optimizacija troškova klijenta u skladu sa željenim rezultatima u online poslovanju.

Mjerenje njegove uspješnosti mjerimo na 2 nivoa:

– ROI (Return of Investment) povrat na investiciju – podrazumijeva mjerenje uspješnosti SEM na dužem vremenskom periodu, unutar vremenskih termina planiranih budžeta npr. jedna godina, 6 mjeseci i slično

– ROAS (Retur on Ads spend)
povrat na uloženu kampanju – podrazumijeva mjerenje uspješnosti provedene kampanje, mjeri se za svaku kampanju odvojeno.

Ove dvije metrike nam omogućavaju da utvrdimo uspješnost:

1. Optimizacije strategije, plana i provedenih kampanja
2. Testiranje i preusmjeravanje budžeta između ulaganja po kanalima
3. Ostvarivanje rezultata, kako bi smo pratili uspješnost strategije i njenih ciljeva

Kako SEM pomaže razvoju online poslovanja?

Povećanje vidljivosti brenda

Povećanje vidljivost brenda treba da bude primarni cilj svake search engine makreting strategije, marketing na pretraživačima je izuzetno efikasan u tome.
Efikasne strategije SEM-a doprinose da visoko pozicioniranje u rezultatima pretrage na ključne riječi relevantne za Vaš brend istaknu Vas među konkurencijom. Visoka vidljivost na pretraživačima povećava vidljivos brenda i gradi povjerenje među potrošačima, što dugoročno donosi željene rezultate.

Povećanje stope konverzija

Marketing na pretraživačima (SEM) je jedan od najefikasnijih alata za povećanje stope konverzija. Sa dobro kreiranom strategijom i planom aktivnosti omogućava precizno ciljanje korisnika koji imaju visoku namjeru za kupovinu.
Dodatni alati poput A/B testiranja uz lako praćenje i mjerenje rezultata i fleksibilnu i brzu optimizaciju performansi u kampanjama čine SEM najefikasnijim alatom za povećanje konverzija.

Povećanje povrata na investiciju/kampanju

Fleksibilnost, mjerljivost i mogućnost ciljanja publike SEM čine idealnim za kompanije koje žele da maksimiziraju svoj ROI i ostvare marketinške ciljeve. 
Mi u Optimizacija doo pratimo metrike koje nam pomažu da razumijemo performanse kampanja ili drugih aktivnosti usmjerenih na povećanje organskih posjeta. Ova precizna mjerljivost u realnom vremenu omogućava nam da kontinuirano optimiziramo kampanje i aktivnosti u realnom vremenu što direktno utiče na bolje rezultate kod ROI-a.

Zašto raditi SEM sa nama u Optimizacija doo?

Mi u Optimizacija doo smo razvili efikasan model koji omogućava razvoj uspješnog SEM-a za naše klijente. Taj model se zove “7 elemenata uspješnog SEM-a”.
Oni koji su čitali pažljivo druge tekstove mogli su se susresti sa modelom “7 elemenata uspješnog SEO-a”, što je samo potvrda da model “7 elemenata uspjeha u digitalnom poslovanju” koji koristimo u praksi je primjenjiv bilo na kompletan SEM ili njegove dijelove.

Ono što sa ovim modelom u praksi omogućavamo je da za klijente kreiramo strategije koje definišu kratkoročne i dugoročne ciljeve koje želimo postići, ali i načine realizacije planiranih aktivnosti u vremenskim periodima sa jasno definisanim budžetima. Na ovaj način Optimizacija doo radi optimizaciju strategija i načina implementacija kako bi smo postigli što bolje rezultate sa najmanje mogućih ulaganja između postizanja kako kratkoročnih tako i dugoročno planiranih ciljeva.

Grafikon ispod prikazuje opšti prikaz realizacije kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Search engine marketinga u idealnim uslovima i njegove efekte na prodaju odnosno konverziju web lokacije uz pomoć SEO-a i PPC-a.

Grafikon trenutnog stanja organskog prometa web shopa

Grafikon također objašnjava kako dobro osmišljene SEM strategije (i SEO strategije) kroz vrijeme jačaju brend klijenta i donose dugoročno rješenje za optimizaciju troškova i ulaganja u Google Ads kampanje. Ponavljam, mi ne tvrdimo da Google ADs kampanje u određenom momentu treba zaustaviti, nego tvrdimo da snaga SEO-a dugoročno igra vrlo važnu ulogu u razvoju online poslovanja kompanija.
Snaga koju mi u Optimizacija doo donosimo za klijenta je kontinuirano praćenje rezultata, modifikacija, unapređenje kako na operativnom tako i na strateškom nivou, i u konačnici uspješne načine u realizaciji kako bi u konačnici broj konverzija i povrat na ukupnu investiciji bio optimiziran.

Zavisno od industrije, proizvoda, tržišta, konkurencije, zatečenog stanja i drugih faktora koje skeniramo i na osnovu njih kreiramo strategije, tvrdimo:
– da u roku od 3 mjeseca klijent vidi prve rezultate rada sa Optimizacija doo,
– da za 6 mjeseci klijent ima jasno vidljive mjerljive rezultate u odnosu na planirano,
– da u roku od 12 mjeseci klijent ima opravdanost investicije (ROI) u skladu sa ciljevima.

Ukoliko želite da razgovaramo o tome kako Vam možemo pomoći, molim Vas da zakažete besplatne konsultacije na temu Vašeg web shopa/sajta.

Kontakt

Adresa:

OPTIMIZACIJA doo
Maglajska 1
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387 63 289 610
E-mail: info@optimizacija.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 17:00

Ostale naše usluge:

SEO optimizacija

SEO optimizacija

SEO Analiza

SEO Analiza

SEO strategija

SEO strategija

Google my business

Google Business Profile

Google Ads

Google Ads

Optimizacija digitalnog marketinga

Optimizacija digitalnog marketinga

Izrada web shopova i web stranica

Izrada web shopova i web stranica

Migracija web stranica ili web shopova

Migracija web stranica ili web shopova

SEO Analiza

Savjetovanje (consulting) i edukacija