Google Ads:
najbolji alat za postizanje kratkoročnih ciljeva

Google Ads je alat koji omogućava postizanje kratkoročnih ciljeva online poslovanja.

Najpoznatiji i najprimjenjeniji oblik za Google Ads-a je CPC.

Google Ads, zavisno koga pitate, predstavlja metod promocije, ili strategiju za reklamiranje na pretraživaču Google, plaćenu reklamu na kanalima ovog pretraživača.

Osnovni cilj plaćenih oglasa je da pozicionira Vašu web lokaciju na prvoj stranici rezultata u pretraživačima i tako generira više posjeta, kvalitetnije posjete i konačno konverzije za Vašu kompaniju.

Drugim riječima Google Ads obuhvata različite tehnike kao što su oglašavanje na pretraživačima, plaćeno prikazivanje u rezultatima pretraživanja i kontekstualno oglašavanje za povezivanje kompanija sa njihovim potencijalnim kupcima.

Google Ads je direktan kanal promocije i povezivanja sa potencijalnim klijentima koje zanima Vaš proizvod, usluga ili tema koju ekspertize, a koja za cilj ima postizanje kratkoročnih ciljeva online poslovanja, odnosno ostvarivanje ROI (Return Of Investment – povrat na investiciju) Njegovu uspješnost je vrlo lako mjeriti i pratiti efekte koje donosi, te mjeriti opravdanost investiranja u Google Ads (Google oglase).

Za nas, u Optimizacija doo, Google Ads predstavlja sredstvo, alat i najčešće samo dio kompletnog SEM-a kako bismo klijentu uradili najbolju optimizaciju troškova u procesu postizanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

Zašto Google Ads?

Google Ads je online alat za oglašavanje na Google pretraživaču, Youtube-u i drugim web lokacijama koje ovaj alat nudi. Pošto smo već objasnili da se optimizacija web stranica radi za Google zbog obima pretraga na njemu, isto tako Google ADs omogućava da dosegnete veću publiku putem promocija na Google za razliku od drugi pretraživača.
Google Ads započinje ciljevima i kampanjom. Zavisno od markting ciljeva, biramo i vrstu kampanje a one mogu biti:

 • Kampanje za maksimiziranje izvedbe koja uključuje jednu kampanju i pristup svim kanalima kojima Google ADs pristupa

 • Kampanje na pretraživačima, tekstualni oglasi koji se prikazuju u rezultatima pretrage

 • Kampanje na prikazivačkoj mreži, slikovni oglas koji se prikazuje na različitim web lokacijama

 • Videokampanje na Youtube kanalu ili drugim lokacijama

 • Kampanje namijenjene za aplikacije, promocija aplikacija na više kanala

 • Lokalne kampanje za privlačenje korisnika na fizičku lokaciju, mogu koristiti više kanala za oglašavanje

 • Kampanje za promociju prikaza na Merchant Centra takozvane Shopping kampanje

 • Pametne kampanje ili kampanje uz korištenje Google AI

Google Ads omogućava da, nakon što jasno odredite ciljeve i podesite kampanje, pratite realizaciju. Mi pratimo Google Ads kampanje na više nivoa da bi smo utvrdili da li je kampanja dobro postavljena, kako ide njena realizacija i kakvi su ishodi, troškovi i konverzije.

Sa klijentima gradimo odnos u kojem se budžeti za Google Ads kampanje ugovaraju na mjesečnom nivou i tako se i provode uz punu kontrolu troškova i realizacije od strane Optimizacija d.o.o.

Google umjetna inteligencija i Google Ads

Umjetna inteligencija (Artificial Intelligence skraćeno AI) je postala jedan od top tema na internetu i već je uradila veliki impakt na online kanale marketinga uključujući i Google Ads. Google već ima integrisan jedan mali dio u kampanjama koje se mogu automatizovati uz pomoć AI-a, međutim to ponekad nije najbolja opcija za klijenta

Trenutno niko ne zna tačno kako će razvoj AI u budućnosti uticati na cijelu industriju uključujući i Google Ads, ali već sada omogućava profesionanim marketarima da završe svoj posao brže, oni koji imaju veliko iskustvo u radu sa Google ADs kampanja i kvalitetnije.

Optimizacija doo jedva čeka da Google umjetna inteligencija (nazvana BARD, a od nedavno Gemini) se pojavi, jer smatramo da će unaprijediti posao sa Google Ads-ima u sljedećim poljima:

 • Omogući kvalitetniju pripremu, podatke i rezultate na osnovu koji se oglasi kreiraju,
 • Omogući lakše donošenje odluka kod kreiranja Google ADs-a kampanja.
 • Omogući bržu i kvalitetniju izradu oglasa,
 • Poboljša poslovne rezultate Google Ads-a.

Iako će operativni dio oko brzine kreiranja i pravljenja ovih oglasa sa AI biti poboljšan, smatramo da će ljudski faktor iz ugla strategije kampanja i cjelokupne realizacije kampanja ostati bitan faktor. Mišljenja smo da će Google AI biti savršen asistent profesionalcima u ovom poslu.

Naravno ostajemo u ovom dijelu oprezni sa detaljnim predviđanjima dok se ne uvjerimo u potencijale koji će ovaj alat nuditi. Ukoliko želite da pratite sa nama šta se dešava sa razvojem i primjenom AI alata u digitalnom marketingu pretplatite se na naš newsletter.

Snaga Search Engine Marketinga i Google Ads-a

Kada pričamo o snazi SEM-a i Google Ads-a iz našeg iskustva ona se ogleda u tri jednostavna elementa koji kreiraju svu snagu i potencijal Google oglasa:

1. Precizno ciljane publike

Sa Google Ads-ima mi imamo sposobnost da kreiramo kampanje koje jasno ciljaju željenu publiku (kupce) sa nekoliko elemenata, po specifičnim keywordima, po demografiju, po lokaciji, po interesima i tako obezbijedimo da su reklamu vidjeli samo one kategorije kojima je oglas bio i namijenjen.

U ovom polju naša snaga je kontinurano praćenje tzv. “Skeniranje” konkurencije, ponašanja potrošača online, kreiranja baza keyworda, trendova prema lokaciji i demografiji, unapređenja strategije sadržaja itd a koje omogućavaju da se cijeli proces u drugom koraku iskoristi na najbolji način za našeg klijenta.

Na primjer, za klijenta u Njemačkoj smo vodili oglase samo za regije Bavarska i Baden-Württemberg, jer sa tadašnjim kapacitetima isporuke svojih proizvoda nije bio u mogućnosti da ih dostavi u konkurentnom roku isporuke izvan ovih regija. Kada su se stvorili uslovi sa strane klijenta za konkurentne rokove isporuke proširili smo Google oglase i prodaju na susjedne regije Hessen, Rheinland itd.

Želimo naglasiti da sa Google oglasima možemo targetirati samo potencijalne kupce sa područja npr. Kantona Sarajevo, ovo može biti predmet iz nekoliko razloga:

2. Kontrolu troškova

Google Ads omogućava da planirate budžet i način distribucije tog budžeta u različitim kampanjama. Samo kreiranje različitog seta kampanja u skladu sa ciljevima klijenta volimo optimizirati kako bismo postigli što bolje rezultate u skladu sa planiranim troškovima klijenta. Načini na koji se sve trošak Google oglasa može realizirati zavisi od toga na što je kampanja usmjerene, te oni mogu biti:

– CPC odnosno na engleskom Cost per Clicks ili trošak po kliku je oblik kampanje koji je usmjeren na dovođenje posjetilaca na određenu web lokaciju
– vCMP odnosno Cost per thousand viewable impressions odnosno trošak po hiljadu pregledanih impresija, namijenjen povećanju vidljivosti brenda
– CPA odnosno Cost per Action (trošak po akciji), namijenjen prodaji putem Google oglasa
– CPV odnosno Cost per Views (trošak po pregledu) je oblik oglasa namijenjen za video kampanje.

Ukoliko Google oglasi nisu upravljani od strane stručne osobe oni mogu proizvesti enormno visoke troškove, jako loše rezultate i u konačnici loše uticati na rejting Vaše web lokacije i projekta u cjelini. Zato Vas pozivamo da se konsultuje sa agencijama koje nude ove usluge prije nego odlučite bilo kakve aktivnosti kroz Google oglase.

3. Mjerljive rezultate

Google Ads nudi detaljnu analitiku za svaku Google Ads kreiranu kampanju i omogućava korisne informacije o rezultatima oglasa ili kampanje marketarima.

Dostupna metrika kroz ovu analitiku, kada su kampanje kreirane kako je to potrebno, jasno omogućava mjerenje efikasnosti i efektivnosti kampanja i oglasa pojedinačno kroz jasne podatke iz metrike. Za svoje klijente pratimo oglase od prvog dana do posljednjeg i komuniciramo sa klijentima oko njihovih rezultata, na kraju kampanje kreiramo izvještaje za klijente.

Google Ads predstavlja direktni trošak za klijenta, i iz tog razloga mi u Optimizacija d.o.o Google ADs koristimo u dogovoru sa klijentom i u skladu sa planiranim budžetima. Naša osnovna prednost je da za klijenta kontinuirano pratimo više ključnih elemenata i predlažemo najbolje strategije kako bismo ostvarili željene rezultate.

Zašto sa Optimizacija doo raditi Search Engine Marketinga (SEM) i Google Ads?

Optimizacija doo, u pogledu Google Ads oglašavanja, je otvorena za troškovnu efikasnost za klijente, kao “performance marketing agency” to jest agencija koja će biti plaćena prema rezultatima koje donese klijentima.

Ovaj pristup je namijenjen samo partnerski orijentisanim klijentima sa kojim Optimizacija doo ima ugovore na 12 mjeseci i duže. Ukoliko želite da saznate više o ovom načinu suradnje sa klijentima zakažite svoje besplatne konsultacije ovdje.

Kontakt

Adresa:

OPTIMIZACIJA doo
Maglajska 1
71000 Sarajevo

Kontakt

Tel: +387 63 289 610
Opšta pitanja: info@optimizacija.ba
Podrška: support@optimizacija.ba
Marketing: marketing@optimizacija.ba

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 8:00 – 17:00

Ostale naše usluge:

SEO optimizacija

SEO optimizacija

SEO strategija

SEO strategija

SEO strategija

SEO analiza

Google business profile

Google Business Profile

SEM

SEM – Search Engine Marketing

Optimizacija digitalnog marketinga

Optimizacija digitalnog marketinga

Izrada web shopova i web stranica

Izrada web stranica i shopova –Izrada web stranica i shopova –

Migracija web stranica ili web shopova

Migracija web stranica ili web shopova

SEO Analiza

Savjetovanje (consulting) i edukacija